تبلیغات
تینا وب | مدل مانتو و لباس, اخبار و عکس بازیگران, آرایش و زیبایی - مطالب ابر تعبیر خواب

تعبیر خواب شیر دادن

نویسنده :نگار امیری
تاریخ:سه شنبه 9 بهمن 1397-06:41 ب.ظ

تعبیر خواب شیر دادن چیست؟

تعبیر دیدن شیر دادن به نوزاد و بچه دختر و پسر خود، شیر دادن خواهر به برادر و پاشیدن شیر از پستانی که شیر دارد، شیر دادن به حیوانات از جمله ماهی و خرس و .. از نمونه خواب های ما در رابطه با شیر دادن می تواند می باشد.

به هر حال اگر شما هم خواب شیر دادن دیده اید ما در این پست بارونک، کامل ترین تعبیر خواب شیر دادن به نوزاد را طبق تعبیر معبرین بزرگ تعبیر خواب آماده کرده ایم که در ادامه مشاهده می کنید.


تعبیر خواب شیر دادن

آنلی بیتون : اگر خواب ببینید که مادری به نوزاد خود شیر می دهد نشانه این است که به سعادت و خوشبختی خواهید رسید.

کارل گوستاو یونگ می گوید :

اگر زن متاهلی خواب ببیند که شیر می دهد یا اینکه پرستاری می می کند این خواب نمادی از عشق، محبت، مراقبت و عشق مادرانه می باشد.

اگر در خواب زنی را در حال شیر دادن ببینید نشانه این است که شما یک جنبه نهان از خودتان را پرورش می دهید.


تعبیر خواب شیر خوردن

اگر زنی خواب ببیند که از پستان خودش مشغول خوردن شیر است نشانه این است که در کسب و کارش دچار کاهش و ضرر و زیان مالی خواهد شد.

اگر زنی خواب ببیند که از پستان او شیر جاری می شود این خواب نشانه افزایش رزق و روزی دختر او می باشد و مال و اموال حلال بدست می آورد.

جابر مغربی : اگر زنی خواب ببینید که مشغول خوردن شیر از هر دو پستان خودش می باشد آن زن دچار غم و ناراحتی خواهد شد و او را ملامت و سرزنش خواهند کرد.

محمد بن سیرین : اگر خواب ببینید که نوزاد شده اید و مشغول شیر خوردن هستید، این خواب نشانه نرسیدن به آرزوهایتان می باشد.

تعبیر دیدن دزد در 
خواب
تعبیر دیدن دزد در خواب
تعبیر دیدن دزد در خواب ، دیدن دزیدن ماشین ، وسایل منزل ...

تعبیر خواب شیر دادن به نوزاد پسر

منوچهر مطیعی تهرانی : شیر خوردن در خواب نشانه نعمت، برکت، سود و بهره است و شیر دادن در خواب به معنای نثار کردن این نعمت ها و برکات می باشد. حال اگر نوزاد پسر باشد این نعمت ها را حتما باید در راهی منطقی نثار کرد.

کتاب جمعه تعبیر خواب : شیر دادن به نوزاد پسر نشانه غم و اندوه می باشد.


تعبیر خواب شیر دادن به نوزاد دختر

اگر خواب ببینید که فرزند دختری دارید و به او شیر می دهید بدانید نعمت و خرمی به شما به اندازه شیری که به فرزند خود می دهید اضافه خواهد شد. (این تعبیر برای کسانی صادق است که در بیداری چنین فرزندی ندارند)


تعبیر خواب شیر دادن دختره باکره با نوزاد

اگر دختر باکره ای که هنوز ازدواج نکرده خواب ببیند که به نوزادی از طریق سینه اش شیر می دهد این خواب نشانه این است که آن دختر به زودی با فرد مورد علاقه خود زندگی می کند و یا اینکه در مدتی کوتاه فرد مورد علاقه خود را پیدا می کند و با او ازدواج می کند.


تعبیر خواب شیر دادن به بچه دیگری

اگر خواب ببیند که به نوزاد دیگری شیر می دهید بدانید به اندازه ای که به او شیر می دهید به خرمی و نعمت شما اضافه خواهد شد.

تعبیر خواب جمع شدن شیر

محمد بن سیرین : اگر زنی خواب ببیند که شیر در پستان او جمع شده است این خواب نشانه این است که او بچه دار خواهد شد.


تعبیر خواب بچه شیرخوار

اگر بچه ای را در حال شیر خوردن ببینید این خواب نشانه آینده خوب و آرام می باشد.


تعبیر خواب شیر دادن مرد به نوزاد

اگر مردی خواب ببیند که کودکی را شیر می داد نشانه این است که او را زندانی خواهند کرد.
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

تعبیر خواب بادبزن

نویسنده :نگار امیری
تاریخ:سه شنبه 19 دی 1396-11:46 ب.ظ

تعبیر خواب 
بادبزن, tabir khab badbezan

دیدن خواب بادبزن تعبیرش در حالت کلی خوب است اما باید دید شما خواب بادبزن را با چه شرایطی دیدید. بی شک تعبیر خواب خرید بادبزن با گم کردن بادبزن متفاوت است یا اینکه شما با بادبزن خودتون را باد بزنید یا اینکه یکی دیگر شما را بادبزند. همه این ها تعبیرهای متفاوتی دارند که شما میتوانید کاملترین تعبیر خواب دیدن بادبزن را از دید معبرین بزرگ تعبیر خواب در ادامه ببینید.

تعبیر خواب بادبزن

کتاب سرزمین آرزوها :

 • اگر خواب ببینید که یک بادبزن دارید نشانه خبرهای خوش برای شما است.
 • اگر خواب ببینید که دیگران بادبزن دارند نشانه این است که شما رقبای بی شماری دارید.
 • اگر در خواب ببینید که رقیب شما یک بادبزن دارد خواب شما نشانه از دست دادن پول است.

آنلی بیتون می گوید :اگر شخصی خواب بادبزن ببیند خوابش بیانگر این است که در آینده نزدیک خبرهای خوب و حیرت انگیزی به آن شخص داده خواهد شد.

تعبیر خواب باد زدن با بادبزن

کتاب سرزمین رویاها :

 • اگر یک زن جوان خواب ببیند که او را باد میزنند خوابش نشانگر این است که او به زودی ازدواج خواهد کرد.
 • اگر خانم مجردی در خواب خودش را باد بزند خوابش نشانگر این است که به زودی آشنائی های مهم و مفیدی خواهد داشت.

آنلی بیتون می گوید : اگر دختری در خواب ببیند که با بادبزن خودش را باد میزند علامت این است که با افراد جدیدی آشنا خواهد شد.

تعبیر خواب گم کردن و خریدن بادبزن

آنلی بیتون می گوید : اگر دختری خواب ببیند که بادبزن کهنه ای را گم کرده خوابش نشانه این است که نامزد او به زنی دیگر علاقه مند خواهد شد.

تعبیر خواب باد
دیدن باد در خواب بسته به اینکه در خواب شما وزیدن باد شدید است یا آرام و ...

کتاب سرزمین رویا :

 • اگر خواب ببینید که بادبزن خود را گم کرده اید نشانه این است که یک دوست صمیمی از شما دوری خواهد کرد.
 • اگر خواب ببینید که یک زن بادبزن می خرد خوابش نشانه این است او مرد دیگری را دوست دارد.داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

تعبیر خواب آتش

نویسنده :نگار امیری
تاریخ:دوشنبه 18 دی 1396-11:34 ب.ظ

تعبیر خواب آتش, تعبیر خواب آتش گرفتن و آتش سوزی, 
tabir-khab-atash

دیدن خواب آتش تعبیر های متفاوتی دارد و باید دید شما آتش را در خواب با چه شرایطی دیدید برای مثال ممکن است یکی خواب ببیند که آتش گرفته است و یا یکی دیگه خواب ببیند خانه اش آتش گرفته و حتی ببیند از آسمان آتش می بارد و خیلی موارد دیگه که ما در این پست پارلین, تعبیر خواب آتش را از دید معبرین بزرگ تعبیر خواب جهان آماده کرده ایم که شما به آسانی میتوانید تعبیر خواب خود را بیابید.

تعبیر خواب آتش گرفتن

دانیال نبی می گوید :

 • اگر شخصی در خواب ببینید که آتش اندام او را سوزاند خوابش بیانگر این است که به اندازه آن بهش رنج و مضرت می رسد و اگر ببینید که از او آتش فرا گرفت نشانگر این است که به قدر آن مال حرام به او می رسد.
 • اگر شخصی در خواب ببینید که کسی او را در آتش افکند و سوخت نشان این است که پادشاه بر وی ستم می کند اما زود خلاص می شود و بشارت و نیکوئی یابد و اگر آتش او را نسوزاند نشان این است که روی به کراهت سفری می کند.
 • ابراهیم کرمانی می گوید : اگر شخصی خواب ببیند که آتش لباس او را سوزاند نشان این است که با خویشان و آشنایان جنگ و خصومت کند یا بخاطر مال ناراحت خواهد شد.

اما صادق علیه السلام می گوید :

 • دیدن خواب آتش گرفتن پهلو و نسوختن بدن نشان رسیدن خیر و نیکی به آن شخص است.
 • دیدن خواب سوختن با آتشی که نور نداشت نشان دچار شدن به بیماری سردرد است.
 • دیدن خواب سوختن کامل با آتشی که نور نداشت نشان به دنیا آمدن فرزند از خویشان و فرزندان او خواهد بود که مال و بزرگی به اندازه آن آتش خواهد یافت و مردم بر وی ثنا گویند.

منوچهر مطیعی می گوید :

 • اگر با آتش افروخته شده لباسش سوخت نشان زیان رسیدن به او است و اگر با آن آتش دستش سوخت نشان آسیب رسیدن به یکی از اعضای بدنش خواهد بود.
 • اگر شخصی در خواب کنار آتش نشسته باشد و از شدت حرارت آتش احساس کند می سوزد و خودش را کنار بکشد خوابش بیانگر این است که پشت سر آن شخص بد می گویند و در زبان مردم افتاده اید و همه جا از شما عیب جویی می کنند.
 • اگر شخص خواب ببینید که آتش بر می دارد ولی او را نمی سوازند نشان حاصل شدن توفیق بزرگی است و به اوج موفقیت می رسد.
 • اگر کسی در خواب ببینید که او را در آتش انداختن و او از ترس بیدار شد نشان این است که از منبع قدرتی به او ظلم خواهد شد و اگر آتش او را نسوزاند نشان این است که با بی میلی به سفری خواهد رفت که از آن سفر هیچ سودی به او نخواهد رسید.
 • اگر او یا کسی دیگر آتش را برای روشنایی درست کرده و یا شخص ناشناسی, آتشی برای روشنایی اتاق یا محیط درست کرده است خواب او نشانه این است که جستجو و کنجکاوی می کند و بخاطر همین پیگیری سود می برد و هشیار می شود.

آنلی بیتون می گوید : اگر شخصی خواب آتش ببیند و در آن آتش نسوزد نشانه سعادت و خوشبختی او خواهد بود.

کتاب سرزمین رویاها : اگر شخصی خواب ببینید که در آتش می سوزد نشانه ضرر و شکست در کار برای او است.

پارلین

تعبیر خواب آتش گرفتن خانه

ابراهیم کرمانی می گوید : اگر آتش در خانه شخص خواب دیده بیفتد نشانگر این است که جنگ, فتنه و ظلم سلطان به او می رسد . اگر بازرگان و مغازه داری ببیند که آتش در دکان و کالاهای او افتاد نشانه این است که اگر کالایی دارد آن ها را به باد می دهد و یا کالاهای خود را که به در می ارزد به سه درم می فروشد.

حضرت یوسف : اگر شخصی در خواب ببیند که خانه او سوخته یا در آتش افتاده است بیانگر این است که اندک زحمتی از سلطان به او می رسد.

دانیال نبی می گوید : اگر شخصی خواب ببیند که آتش در خانه او افتاده و همه اندام او را سوزاند و زبانه زد ولی او نترسید خوابش نشان این است که محنت و مصیبتی به او می رسد و باعث بیماری و ضعف او می شود.

کتاب سرزمین رویاها :

 • آتش سوزی در خانه دیگران نشانه بالا رفتن امتیاز و احترام شما خواهد بود.
 • آتش سوزی در خانه شما با شعله های روشن نشانه یک شغل خوب برای شما خواهد بود.
 • آتش سوزی در خانه شما با شعله های تیره بیانگر ورشکستگی مالی برای شما خواهد بود.
 • آتش سوزی در خانه شما با شعله های کوچک نشانه پول هنگفت خواهد بود.

آنلی بیتون می گوید : دیدن خواب سوختن خانه علامت این است که همسری مهربان و فرزندانی بسیار خوب نصیب بیننده خواب خواهد شد و دیدن آتش روشن در خواب نشانه افتادن اتفاقات خوشایندی برای او خواهد بود.

پارلین

تعبیر خواب آتش با دود

ابراهیم کرمانی : اگر شخصی در خواب آتش را با دود دید خوابش نشانه این است که در بعضی کارها ترس و بیم کند.

حضرت دانیال می گوید :

 • دیدن خواب آتش بی دود نشانگر این است که به پادشاهی نزدیک می شود و کار بسته او گشاده می شود.
 • دیدن خواب آتش با دود بیانگر این است که به قدر آن آتش مال حرام, او را به رنج و بیمار کند یا خصومت و جنگ
 • دیدن خواب آتش با تف و سوز نشانه بیمار شدن آن شخص از تب خواهد بود.
 • اگر شخصی خواب ببیند که از آتش به او گرمی و تیس رسید نشانه این است که کسی در روز از او غیبت می کند.
 • اما صادق (ع) : اگر شخصی در رزمگاه آتش را به همراه دود ببیند نشانگر این است که او از پادشاه ترس و بیم کند.
تعبیر خواب بادبادک, tabire khab badbadak
تعبیر خواب بادبادک هوا کردن
اگر در خواب بادبادکی هوا کردید خواب شما بیانگر این است که از طریق کارهای ...

کتاب سرزمین رویاها :

 • دیدن خواب دود بسیار و بدون آتش نشانه یک مصیب خواهد بود.
 • دیدن خواب آتش بدون دود نشانه این است که پول فراوان به شخص خواب دیده خواهد رسید.

پارلین

تعبیر خواب باریدن آتش از آسمان

ابراهیم کرمانی می گوید : اگر کسی در خواب ببیند که از آسمان آتشی افتاد و شهر یا محله ای سوخت نشانه این است که بلا و فتنه آمده بر اهل آن موضع شهر بود.

اسماعیل بن اشعث می گوید :

 • دیدن خواب باریدن آتش از آسمان همانند بران نشانه بلا, فتنه و خونریزی از طرف پادشاهان خواهد بود.
 • دیدن خواب باریدن آتش از آسمان و سوختن چیزهای خوردنی آن شخص نشانه این است که عبادت های او نزد خداوند پذیرفته می شود.
 • اگر از آسمان آتش ببارید و کسی را نسوزاند نشانه بیم عذاب الهی است و نشانه ترسیدن از پادشاه خواهد بود.
 • اگر از آسمان آتشی بیاید و نبات زمین را بسوزاند نشانه این است که در آن دیار مرگ مفاجات زیاد خواهد بود.
 • اگر آتشی بزرگ از آسمان بیاید و قبه و مناره را سوزاند علامت این است که پادشاه آن موضع هلاک خواهد شد.
 • دیدن خواب گرم شدن بر سر آتشی بزرگ نشانه نزدیک شدن به پادشاهی بزرگ است.
 • اگر کسی در خواب چیزی بر آتش بیندازد نشانه این است که شغل دتیای او تمام می شود.
 • کتاب سرزمین رویاها : اگر شخصی خواب ببیند که آتش از آسمان می بارد خوابش نشانه غم و اندوه است.

پارلین

تعبیر خواب آتش از امام صادق

 • دیدن خواب سوختن در آتش هیزم زیاد نشانه جنگ و فتنه در آن دیار خواهد بود.
 • دیدن خواب زدن آتش بر مردم نشانه پیروز شدن او بر دشمنان است.
 • دیدن خواب خوردن پاره های آتش نشانه خوردن مال یتیمان است.
 • دیدن خواب بیرون آمدن آتش از دهانش نشانه گفتن سخن دروغ و بهتان است.
 • اگر شخصی در راه مجهول آتش ببیند نشانه بی دینی آن شخص است.
 • اگر شخصی خواب ببینید که آتش در لباس کسی افتاده نشانه این است که به آن شخص مصیبت و ترس بیم می رسد.
 • اگر کسی در خواب خویشتن را بر آتش ایستاده ببیند نشانه این است که به او رنج می رسد.
 • دیدن خواب گرفتن آتش های سوزنده ار هر طرف نشانه این است که از هر طرف میان رعیت و مردمان پادشاه میانجی کند.
 • اگر کسی در ررزمگاه خواب آتش ببیند نشانه گرفتار شدن بر بیماری سخت همانند آبله و طاعون است.
 • دیدن خواب آتش در بازار علامت بی دینی اهل بازار است و همچنین نشانه انصاف نداشتن اهل بازار است.
 • اگر شخصی در دریای آتشی بیفتد نشانه این است که مردم آنجا مصادره بود از پادشاه و همچنین توسط او بر مردم ظلم برسد.

تعبیر خواب آتش از حضرت یوسف

 • دیدن آتش در خواب نشانه فتنه است.
 • دیدن سوختن آتش در خواب نشانه مصیبت است.
 • دیدن خواب بودن در میان آتش نشانه حجت آشکار است.
 • تعبیر خواب آتش از لوک اویتنهاو
 • دیدن آتش در خواب نشانه اعلان خطر در مقابل یک دزد است.
 • دیدن شعله های آتش در خواب نشانه این است که مبلغ زیادی پول به دستتان می رسد.
تعبیر خواب آپارتمان
تعبیر خواب خرید آپارتمان
اگر خواب دیدید که مالک و صاحب یک آپارتمان شدید خواب شما نشانه ...

تعبیر خواب آتش از کتاب سرزمین رویاها

 • دیدن خواب افتادن یک نفر به درون آتش نشانه بدشانسی است.
 • دیدن خواب خاموش کردن آتش توسط مأموران آتش نشانی نشانه خبرهای خوش است.
 • دیدن خواب توجه نداشتن به آتش سوزی نشانه این است که شما را خیلی دوست دارند.
 • دیدن خواب آتش با شعله های خوب علامت این است که شما شادی بزرگ در پیش دارید.
 • دیدن خواب بهم زدن آتش داخل بخاری یا اجاق بیانگر این است که شما نمی دانید چطور خشم تان را کنترل کنید.
 • دیدن خواب سوختن بستگان شما در آتش نشانه این است که به زودی تب شدیدی می کنید.
 • دیدن خواب شاهد خاموش کردن یک آتش نشانه ناکامی است.
 • دیدن خواب بودن در آتش نشانه موفقیت و خوشحالی است.
 • دیدن خواب خاکستر یک آتش نشانه نداشتن شانس است.
 • دیدن خواب یک آتش بزرگ علامت تغییرات بسیار جدی در کارها است.
 • دیدن خواب یک شعله کوچک نشانه خبرهای خوش است.
 • دیدن خواب آتش سوزی بر روی دریا نشانه ماجراهایی است که به موفقیت می رسند.
 • دیدن خواب آتش سوزی بر روی زمین نشانه یک تغییر خوشایند است.
 • دیدن خواب آتش مصنوعی نشانه بچه دار شدن است.
 • دیدن خواب به کلی خاموش کردن آتش نشانه پاداش دادن به شما است.
 • دیدن خواب بیرون کشیدن چیزی از آتش با دست نشانه عبور از موانع و مشکلات است.
 • دیدن خواب روشن کردن آتش نشانه مجذوب شدن به یک نفر است.
 • دیدن خواب ریختن آب بر روی آتش نشانه از دست دادن کنترل خودتون است.داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

تعبیر خواب بادبادک

نویسنده :نگار امیری
تاریخ:دوشنبه 18 دی 1396-01:44 ق.ظ

تعبیر خواب بادبادک, tabire khab badbadak

تعبیر دیدن بادبادک در خواب بستگی به شراط خوابی که دیدید تعبیر می شود برای مثال ممکن است شما در حال هوا کردن بادبادک یا درست کردن بادبادک در خواب باشید همچنین شاید خواب ببینید که بادبادک شما در ارتفاع بلند یا کم پرواز می کند که هر یک از این خواب ها تعبیر های متفاوتی دارد. در ادامه کامل ترین تعبیر خواب بادبادک را از دید معبرین بزرگ تعبیر خواب جهان آماده کرده ایم که میتوانید به راحتی تعبیر خواب خود را ببینید.

تعبیر خواب بادبادک هوا کردن

آنلی بیتون می گوید :

 • اگر در خواب بادبادکی هوا کردید خواب شما بیانگر این است که از طریق کارهای نادرست و خلاف ثروت زیادی نصیب شما خواهد شد.
 • اگر در خواب ببینید که کودکان مشغول هوا کردن بادبادک هستند خواب شما نشانگر این است که به خاطر لذت دست به کارهای بیهوده خواهید زد.
 • اگر در خواب ببینید بادبادکی بیش از حد بالا رفته است خواب شما نشانه این است ک امید و آرزوهای شما به یأس و نومیدی تبدیل خواهد شد.

لیلا برایت می گوید : اگر در خواب بادبادکی را در هوا دیدید خواب شما بیانگر این است که از انجام یکی از کارهایتان دچار بدشانسی خواهید شد.

تعبیر خواب بادبادک درست کردن

کتاب سرزمین رویاها : اگر در خواب دیدید که مشغول ساخت یک بادبادک هستید خواب شما به این معنی است که تمام دارائی و اموال خود را در یک معامله به خطر خواهید انداخت.

آنلی بیتون می گوید : اگر در خواب ببینید که در حال درست کردن بادبادک هستید خواب شما بیانگر این است که با سرمایه ای کم, معامله بزرگی انجام خواهید و تلاش می کنید تا کسی را از آن خود سازید.

تعبیر خواب پرواز کردن بادبادک

پرواز کردن بادبادک به آرامی نشانه رسیدن به موفقیت است.

پرواز کردن بادبادک در ارتفاع بالا نشانه نشانه رسیدن به اوقات خوشی است.

پرواز کردن بادبادک در ارتفاع کم نشانه شادی بزرگ برای شخص خواب دیده خواهد بود.

تعبیر خواب رها کردن باد شکم
تعبیر خواب باد شکم
تعبیر خواب رها کردن باد شکم با صدای بلند به همراه بوی نامطبوع در میان جمعی از مردم ...

تعبیر خواب افتادن بادبادک

آنلی بیتون می گوید : اگر در خواب ببینید بادبادکی بر روی زمین افتاده است خواب شما بیانگر این است که در زندگی با شکست و نومیدی روبرو خواهید شد.
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

تعبیر خواب آپارتمان

نویسنده :نگار امیری
تاریخ:جمعه 15 دی 1396-09:17 ب.ظ

تعبیر خواب آپارتمان

تعبیر خواب آپارتمان تعبیرهای متفاوتی دارد و باید دید شما با چه شرایطی خواب آپارتمان را دیدید تعبیر خواب خرید آپارتمان و اجاره کردن آپارتمان در خواب تا تنها یا با شخص دیگری در آپارتمان بودن و همچنین بزرگی و زیبایی و کوچک بودن آپارتمان تعببیر های متفاوتی را دارد که پیشنهاد میکنم در ادامه مطلب تعبیر خواب آپارتمان را از دید دو معبر بزرگ تعبیر خواب را ببینید.

تعبیر خواب آپارتمان

لوک اویتنهاو می گوید :

 • دیدن آپارتمان در خواب نشانه دوستان خوب داشتن است
 • دیدن آپارتمان زیبا در خواب بیانگر احتیاطی است که شما را به سوی رستگاری هدایت خواهد کرد.
 • دیدن آپارتمان کوچک نشانه این است که تلاش های شما بیهوده خواهد بود.
 • تعبیر خواب آپارتمان اجاره کردن در خواب نشانه یک اتفاق ناخوشایند خواهد بود.
 • اگر در خواب آپارتمانی را بازدید کردید نشانه این است که تحولاتی خواهید داشت.
تعبیر 
خواب کامل افتادن در آب گل آلود و دیدن خواب آب گل آلود
تعبیر خواب افتادن در آب گل آلود
اگر کسی خواب ببینید که در آب گل آلود افتاده است خواب او به این معنی ...

تعبیر خواب آپارتمان در کتاب سرزمین رویا

 • اگر خواب دیدید که در یک آپارتمان هستید مراقب رقیب تان باشید.
 • اگر خواب دیدید که مالک و صاحب یک آپارتمان شدید خواب شما نشانه مشاجره در فامیل خواهید بود.
 • اگر در خواب تنها در یک اپارتمان هستید خواب شما نشانه تنهایی و ناکامی است.
 • اگر در خواب با شخصی در یک آپارتمان هستید تعبیر خواب شما آسایش در عشق است.
 • اگر خواب دیدید که در یک آپارتمان خود را پنهان می کنید تعبیر خواب شما این است که به شما هدایای پرارزشی خواهند داد.
 • اگر آپارتمان یک شخص دیگر را در خواب دیدید خواب شما بیانگر این است که دردسر و مشکل به شما نزدیک می شود.داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

تعبیر خواب رها کردن باد شکم

نویسنده :نگار امیری
تاریخ:پنجشنبه 14 دی 1396-10:22 ب.ظ

تعبیر خواب رها 
کردن باد شکم

تعبیر خواب رها کردن باد شکم در خواب بسته به اینکه با صدای بلند رها شده یا کم و همچنین آیا باد رها شده بوی بد و نامطبوعی داشته یا نه و مردم صداشو شنیدند یا نه و ... میتونه تعبیر های متفاوتی داشته باشد. اما در کل تعبیر خواب خالی کردن باد شکم رسوایی است و خوب نیست.  در ادامه شما میتوانید تعبیر خواب خالی کردن و رها کردن باد شکم را از دید معبرین بزرگ تعبیر خواب جهان مشاهده کنید و تعبیر خواب خود را بیابید.

تعبیر خواب باد رها کردن از دید امام جعفر صادف (ع)

امام جعفر صادق علیه السلام باد رها کردن در خواب را بر ۴ وجه تعبیر می کند :

 1. رسوایی
 2. سخنی زشت
 3. تقبیح و بدگوئی
 4. کاری نکوهیده و سرزش آور
 5. رسوایی

تعبیر خواب رها کردن باد شکم با صدای بلند

محمد بن سیرین می گوید :

 • اگر شخصی خواب ببینید که در میان جمعی از مردم باد شکم خود را رها کرد و مردم صدای آن را شنیدند خوابش بیانگر این است که آن شخص سخنی زشت خواهد گفت که در میان مردم رسوا خواهد شد و مردم بر او افسوس خواهند خورد.
 • اگر شخصی در خواب باد نرمی رها کرد و آواز آن را مردم شنیدند اما تاویلش به خلاف این خواهد بود. از این تعبیر چنین برداشت میشه که مردم به صدای باد او بی توجهی خواهند کرد.
تعبیر خواب آبرو
تعبیر خواب آبروریزی
تعبیر خواب دیدن آبرو رفتن و آبروریزی و همچنین بردن آبروی کسی را ...

تعبیر خواب رها کردن باد شکم با بو و صدای بلند

ابراهیم کرمانی می گوید :
 • اگر کسی در خواب ببیند که بادی با صدای بلند و بوی نامطبوع و بد رها کرد خوابش بیانگر این است که آن شخص کاری خواهد کرد که مردم او را رسوا و ملامت کنند و بدی های او را بگویند.
 • اگر شخصی در خواب بادی رها کرد که آواز بلندی داشت ولی بدون بو بود خوابش نشان این است که از کاری بی فایده جدا می شود که خیر و صلاح او در این کار است.
 • اگر شخصی خواب ببینید که به قصد بادی رها می کند و مردمان به می خندند و او شرمگین می شود خوابش بیانگر این است که از کاری بی شغل معشیت آن شخص ساخته می شود.داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

تعبیر خواب آبیاری

نویسنده :نگار امیری
تاریخ:پنجشنبه 14 دی 1396-10:03 ب.ظ

تعبیر خواب آبیاری

تعبیر خواب آبیاری باغ و باغچه و زمین کشاوری و همچنین آب دادن به گل بسته به شرایطی از جمله اینکه با آب رود یا جوی یا چاه آبیاری کرده و همچنین آیا زمین آبیاری شده تشنه و خشک بوده یا نه تعبیر می شود. در کل تعبیر خواب آبیاری باغ, زمین و گل برای شخص بیننده خواب خوب است اما پیشنهاد میکنم حتما در ادامه تعبیرهای مختلف آبیاری باغ را از دید معبرین بزرگ تعبیر خواب بخوانید تا دقیقا متوجه تعبیر خواب خود شوید.

تعبیر خواب آب دادن به باغچه

حضرت دانیال می گوید : اگر کسی در خواب با استفاده از آب جوی یا رود باغچه خود را آب داد خوابش علامت این است که از غم و اندوه نجات پیدا خواهد کرد و مال و ثرورتی به او خواهد رسید.

تعبیر خواب آب دادن به گل

لوک اویتنها می گوید : اگر شخصی در خواب به گل ها آب داد خوابش بیانگر این است که آن شخص سرگرمی های خوشایندی خواهد داشت.

تعبیر خواب آبیاری زمین کشاورزی

خالد بن علی محمد العنبری می گوید :

اگر شخصی زمینی را بعد از تشنگی اش آب دهد خوابش بیانگر رسیدن به خوشی و شادمانی بعد از ناراحتی و اندوه و همچنین ثرورتمند شدن بعد از فقر و رسیدن به علم و دانش است. البته بعضی وقتا هم آبیاری زمین تشنه, اصلاح امور دینی و صاحب اخلاق پسندیده شدن شخص خواب دیده تعبیر می شود.

تعبیر خواب آبنبات
تعبیر خواب خوردن آبنبات
اگر شخصی خواب ببینید که آبنبات می خورد خوابش بیانگر یک تفریح و گردش ...

اگر شخصی در خواب زمینی را با استفاده از آب جوی آبیاری می کند خوابش بیانگر رسیدن به بهر و خیرهای زیاد است و همچنی آن شخص از زندگی خوب و آرامی بهره مند خواهد شد.
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

تعبیر خواب آبنبات

نویسنده :نگار امیری
تاریخ:چهارشنبه 13 دی 1396-12:49 ق.ظ

تعبیر خواب آبنبات

تعبیر خواب آبنبات بستکی به شرایط خواب شما و هچنین ترش یا شیرین بودن آبنباب تعبیر های متفاوتی دارد. در این پست تعبیر خواب کامل آبنبات درست کردن, آبنبات خوردن و تعبیر خواب آبنبات به کسی دادن و از کسی گرفتن را طبق تعبیر معبرین بزرگ تعبیر خواب در جهان آماده کرده ایم که در ادامه مطلب مشاهده می کنید.

تعبیر خواب آبناب درست کردن

آنلی بیتون می گوید : اگر شخصی در خواب ببیند که مشغول درست کردن آبنات است خوابش بیانگر این است که به کاری سود آور و صنعتی وارد خواهد شد.

هانس کورت می گوید : اگر شخصی در خواب آبنبات درست کند خوابش بیانگر این است که وارد کاری بزرگ و پرمنفعت خواهد شد.

تعبیر خواب آبنبات خوردن

هانس کورت می گوید : اگر شخصی خواب ببینید که آبنبات می خورد خوابش بیانگر یک تفریح و گردش دسته جمعی می باشد.

آنلی بتون می گوید :

 • اگر شخصی در خواب آبنبات بخورد خوابش بیانگر این است که پیرو جهان به تفاهم خواهند رسید و تفریحات دسته جمعی به پا خواهند کرد.
 • اگر شخصی در خواب مشغول خوردن آبنبات ترش مزه ای است خوابش بیانگر این است که آن شخص بیمار خواهد شد و از افراد قابل اعتماد خود زبان و رنج خواهد دید.

تعبیر خواب آبنبات از کسی گرفتن

آنلی بیتوت : اگر در خواب جعبه ای آبنبات از کسی گرفتید خواب شما بیانگر این است که شما مورد احترام و ستایش دیگران قرار خواهید گرفت و خوشبختی در انتظار شماست.

تعبیر خواب آبگوشت
تعبیر خواب گوشت کوبیده آبگوشت
تعبیر خواب خوردن آبگوشت و دیدن آبگوشت در خواب بستکی به شرایط خوابی دارد که ...

تعبیر خواب آبناب به کسی دادن

آنلی بیتون : اگر شخصی در خواب جعبه ای آبنبات برای کسی بفرستد خوابش علامت این است که به کسی پیشنهاد غیر اخلاقی خواهد داد و با مخالفت او روبرو خواهد شد.
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

تعبیر خواب آبگوشت

نویسنده :نگار امیری
تاریخ:یکشنبه 10 دی 1396-10:38 ب.ظ

تعبیر خواب آبگوشت

تعبیر خواب خوردن آبگوشت و دیدن آبگوشت در خواب بستکی به شرایط خوابی دارد که شما دیده اید. مثلا دیدن و خوردن آبگوشتی که با گوشت حلال درست شده باشد خوب است ولی اگر آبگوشت با گوشت حیوانات مکروه و حرام پخته شده باشد بد است. ولی به طور کلی دیدن غذا در خواب نشانه برکت و روزی است و اگر حاجت خاصی دارید م یتوانید عده ای از مردم صالح را دعوت کرده و با دادن نذر آبگوشت یا ... آن ها را سیر کنید و سپس از آن ها تقاضا کنید برای حاجتتان دعا کنند. در ادامه تعبیر خواب آبگوشت نذری و خوردن و  دیدن آبگوشت در خواب را به طور کامل آماده کرده ایم که مشاهده می کنید.

تعبیر خواب دیدن آبگوشت در خواب

آنلی بیتون می گوید :

اگر کسی در خواب آبگوشت ببینید خوابش بیانگر صداقت و درستکاری و حمایت دوستان است.

اگر فردی عاشق در خواب آبگوشت ببینید خوابش بیانگر عشقی پایدار است.

تعبیر خواب آبگوشت پختن

آنلی بیتون می گوید : پختن آبگوشت در خواب بیانگر این است که شخص خواب دیده آینده خود و دیگران در اختیار خود خوهد گرفت.

تعبیر خواب نذری گرفتن آبگوشت

اگر کسی در خواب ببینید که نذری آبگوشت و ... گرفته است خوابش بیانگر خیر و برکت خواهد بود.

تعبیر خواب آب دهان انداختن | تعبیر تف 
کردن و تف انداختن
تعبیر خواب تف انداختن
اگر کسی ببیند که تف انداخت سخنی می گوید که جایز و مشروع نیست و اگر ...

تعبیر خواب نذری دادن آبگوشت به شخص کافر

اگر شخصی در خواب ببیند نذر خود را به شخص کافر و مشرک میدهد خوابش بیانگر این است که مقداری از مال خود را تباه خواهد کرد.
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

تعبیر خواب آبکامه

نویسنده :نگار امیری
تاریخ:جمعه 8 دی 1396-11:07 ب.ظ

تعبیر خواب آبکامه

شاید خیلی ها ندونند آبکامه چیه؟! آبکامه نوعی نان و خورشی از شیر, ماست و گندم است که ما امروز در بخش تعبیر خواب سایت پارلین, تعبیر دیدن و خوردن آبکامه همچنین ریختن آبکامه در خواب را آماده کرده ایم که د ادامه مطلب مشاهده می کنید.

تعبیر خواب آبکامه از دید ابن سیرین

در حالت کلی تعبیر خواب آبکامه, رنج و بیماری است.

اگر شخصی ببینید که در خواب آبکامه می خورد خوابش بیانگر این است که به اندازه ای که آبکامه خورده بیماری خواهد کشید.

تعبیر خواب آبکامه از دید کرمانی

اگر شخصی در خواب ببینید که آبکامه ریخت و یا از آبکامه چیزی نخورد خوابش بیانگر این است که از غم و اندوه خلاص خواهد شد و اگر آن شخص بیمار باشد شفا خواهد یافت.

تعبیر خواب حاملگی
تعبیر خواب حامله بودن همسر
تعبیر کامل دیدن خواب زن حامله و یا حامله شدن و تعبیر خواب حاملگی دختر مجرد ...

تعبیر خواب آبکامه از دید امام صادف (ع)

اما جعفر صادق خوردن آبکامه در خواب را بر پنج وجه گفته :

 1. بیماری
 2. غم و اندوه
 3. نیاز و حاجت
 4. خصومت و دشمنی
 5. ناسازگاری با اهل و عیالداغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

تعبیر خواب وزیدن باد شدید

نویسنده :نگار امیری
تاریخ:جمعه 8 دی 1396-10:44 ب.ظ

دیدن باد در خواب بسته به اینکه در خواب شما وزیدن باد شدید است یا آرام و خیلی موارد دیگه که در تعبیر خواب شما مهم هستند و باید بهشون توجه کنید تا بتوانید تعبیر مناسبی برای خواب خود بیایید. ما در بخش تعبیر خواب پارلین, امروز تعبیر خواب کامل وزیدن باد شدن و باد آرام به همراه تعبیر خواب باد بردن آدم تا راه رفتن در جهت موافق و مخالف باد را طبق تعبیر معبرین بزرگ تعبیر خواب آماده کرده ایم که در ادامه مطلب مشاهده می کنید.

تعبیر خواب باد شدید

محمد بن سبرین می گوید :

 • اگر کسی در خواب از باد سختی نجات پیدا کرد خوابش بیانگر این است که مردم آن دیار را بیم و ترس بود.
 • اگر در خواب ببینید که باد شدید و سخت درختان را کند و خرابی به بار آورد خوابش بیانگر این است که اهل آن دیار را بلا و مصیبت از طاعون و سرخچه و ... خواهد رسید.

هانس کورت می گوید : اگر کسی در خواب ببینید که باد شدیدی در حال وزرش است طوری که صدای وحشناکی ایجاد کرده خوابش بیانگر این است که یکی از نزدیکانش را از دست خواهد داد..

پارلین

تعبیر خواب باد آرام

هانس کورت : اگر کسی در خواب ببینید که باد آرامی می وزد خوابش بیانگر این است که ثروتی فراوان به او خواهد رسید.

پارلین

تعبیر خواب باد بردن آدم

جابر مغربی می گوید :

 • اگر شخصی در خواب ببیند که بادی سخت او را به سوی آسمان ها برد خوابش بیانگر این است که اجل او نزدیک است.
 • اگر ببینید که باد او را از آسمان به زمین آورد خوابش بیانگر این است که شخص خواب دیده بیمار می شود ولی عاقبت شفا خواهد یافت.

اسماعیل بن اشعث : اگر کسی در خواب ببینید که باد مردم آن دیار را برگرفت و به هوا برد خوابش بیانگر این است که او از مردمان شریف و بزرگی خواهد شد.

لیلا برایت : اگر در خواب دیدید که باد شما را به این طرف و آن طرف می کشد خواب شما بیانگر این است که به مسافرتی خواهید رفت که برای شما سود و منفعت بسیاری خواهد داشت.

ابراهیم کرمانی می گوید :

 • اگر کسی خواب ببینید که باد او را از جایی به جایی دیگر می برد خوابش بیانگر این است که به سفری دور خواهد یافت و در آن سفر جاه و بزرگی یابد به اندازه ای که او را باد به زمین برده باشد.
 • اگر ببینید که باد به صورت گرد و در تاریکی بود خوابشگر بیانگر ترس و بیم و اندیشه آن قوم است.

پارلین

تعبیر خواب باد امام صادق

امام جعفر صادق علیه السلام دیدن باد در خواب را بر ۹ وجه گفته است :
 1. بشارت
 2. فرمانروایی
 3. مال
 4. مرگ
 5. عذاب
 6. کشتن
 7. بیماری
 8. شفا
 9. آسایش
اگر شخصی در خواب ببیند که بر باد نشسته است، دلیل است که بزرگی و فرمانروایی یابد.

پارلین

تعبیر خواب باد سرد و باد گرم

ابراهیم کرمانی می گوید : دیدن باد سموم در خواب نشانه بیماری های سرد است و دیدن باد معتدل سرد در خواب نشانه بیماری های شوریده در آن دیار است و دیدن باد معتدل در خواب نشانه تندرستی مردم آن دیار و همچنین موجب نیکوئی آن دیار است.

پارلین

تعبیر خواب راه رفتن در باد

لیلا برایت می گوید :

 • اگر کسی در خواب ببینید که در جهت مخالف باد راه می رود و باد به صورتش می وزد خوابش بیانگر این است که باید اعتماد به نفس بیشتری در انجام کارها داشته باشد.
 • اگه در خواب ببیند که در جهت موافق باد راه می رود خوابش بیانگر موفقیت او در انجام کارها است.
تعبیر خواب آب با 
تعبیر بزرگان علمای جهان اسلام
تعبیر خواب آب خوردن
اگر ببیند از آب صاف و گوارایی بسیار خورد عمرش طولانی و زندگیش با ...

پارلین

تعبیر خواب باد مغرب و شمال

 • اگر کسی در خواب ببینید که از باد مغرب نرم نجات یافت خوابش نشان این است که مال و اموال مردم آن دیار زیاد می شود.
 • اگر ببینید که از باد شمال نرم نجات یافت خوابش بیانگر شفا و نجات آن دیار خواهد بود.
 • اگر در خواب صدای باد را بشنود خوابش نشان این است که خبر پادشاه بزرگ در آن دیار پخش خواهد می شود.داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

تعبیر خواب حاملگی

نویسنده :نگار امیری
تاریخ:پنجشنبه 7 دی 1396-12:31 ق.ظ

تعبیر خواب حاملگی

تعبیر خواب حاملگی و حامله بودن بستگی به شرایط خواب شما ممکن است خوب یا بد تعبیر شود در هر حال دیدن خواب حامله بودن یا حاملگی در خواب در بین زنان بسیار رایج است. ما در این بخش تعبیر کامل دیدن خواب زن حامله و یا حامله شدن و حاملگی در خواب و همچنین تعبیر خواب حاملگی دختر مجرد را از نظر عالمین بزرگ تعبیر خواب جهان آماده کرده ایم که شما در ادامه مطلب مشاهده می کنید.

تعبیر خواب حامله بودن به روایت منوچهر مطیعی

 • دیدن زن حامله در خواب مواجه شدن با گناه و بار غم است. اگر در خواب دیدید که همسرتان حامله شده است خواب شما بیانگر این است که تکلیفی سنگین بر شما محول خواهد شد که انجام دادن این تکلیف برای شما سخت خواهد بود.
 • اگر زن هستید و در خواب دیدید که خودتون حامله شده اید غمی نصیب شما خواهد شد که به اندازه حمل جنین این غم طول خواهد کشید.
 • اگر در کوچه ببینید زن حامله ای می گذرد خبر ناخوشایندی و بدی به زودی به شما داده خواهد شد.

تعبیر خواب حاملگی به روایت محمد بن سیرین

 • اگر شخصی در خواب ببیند که شکم اش همانند زن حامله بزرگ شده است خوابش بیانگر این است که مال و نعمت دنیا نصیبش می شود و هر چقدر شکم بزرگتر ببینید اندازه مال و نعمت که نصیبش می شود بیشتر خواهد شد.

تعبیر خواب حامله بودن به روایت تام چت ویندرا

 • تعبیر دیدن حامله بودن در خواب نشان از زندگی پر بار و تازه است. اگر کسی در خواب انسان یا حیوانی را حامله ببینید و یا حتی زن خود را حامله ببینید خوابش بیانگر این است که در آرزوی زندگی تازه ای است که پر از امید و امکانات عالی است و برای آن زندگی تلاش می کند.
 • تعبیر خواب حامله بودن به روزایت لیلا برایت
 • اگر مردی خواب ببینید که حامله است خوابش بیانگر این است که به پول و ثرورت فراوانی خواهد رسید.

تعبیر خواب حامله بودن به روایت کرمانی

 • اگر کسی فرزند نابالغ پسر خود را حامله ببینید نشان این است که نعمت و مال نصیب پدرش شود.
 • و کسی فرزند نابالغ دختر خود را حامله ببینید خوابش نشان است است که مادرش را نعمت و مال نصیب خواهد شد.

تعبیر خواب حامله بودن به روایت آنلی بیتون

 • اگر زنی خواب ببینید که حامله است خوابش نشانگر این است که با شوهر خود زندگی خوب و آسوده ای نخواهد داشت و فرزندانش مطیع نخواهند بود.
 • اگر دختری پاکدامن و باکره در خواب ببینید که حامله شده است خوابش نشانگر این است که به بدبختی و رسوایی کشیده خواهد شد.
 • اگر زنی باردار خواب ببینید که حامله است خوابش نشانگر این است که آن زن زایمانی راحت و بی خطر خواهد داشت.

تعبیر خواب حاملگی | تعبیر خواب حامله بودن همسر و دختر مجرد در خواب
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

تعبیر خواب آبرو

نویسنده :نگار امیری
تاریخ:یکشنبه 3 دی 1396-02:52 ب.ظ

تعبیر خواب آبرو

برای تعبیر دیدن خواب آبرو تنها تعبیر خواب ۲ عالم بزرگ تعبیر خواب یعنی لیلا برایت و آنلی بیتون وجود دارد. شما در ادامه مطلب تعبیر خواب دیدن آبرو رفتن و آبروریزی و همچنین بردن آبروی کسی را آماده کرده ایم که مشاهده می کنید.

تعبیر خواب آبرو

لیلا برایت می گوید : اگر کسی در خواب ببینید که شغل آبرومندی دارد خوابش بیانگر زندگی شاد است.

آنلی بیتون می گوید : اگر در خواب شغل آبرومند و موقغیت خوبی را با اشخاصی تقسیم کردید خواب شما بیانگر این است که به شما خبر ناگواری خواهند داد.

تعبیر خواب آبرو ریزی

آنلی بیتون : اگر در خواب آبروی کسی را بریزید اوقات بدی خواهید داشت.  اگر از کسی به صورت رسمی عذرخواهی کنید علامن این است که شما آدم با وجدانی هستید.

تعبیر خواب » تعبیر خواب آبرو رفتن و آبرو ریزی در خواب
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

تعبیر خواب آبجو

نویسنده :نگار امیری
تاریخ:شنبه 2 دی 1396-12:10 ق.ظ

تعبیر خواب آبجو | تعبیر دیدن و خوردن و دادن آب جو به کسی در 
خواب

تعبیر دیدن آبجو در خواب بستگی به شرایط خواب شما و مزه آبجو خوب یا بد تعبیر می شود ما در این پست تعبیر خواب پارلین, تعبیر خواب آبجو خوردن و تعبیر خواب آبجو دادن به شخص دیگر تا تعبیر خواب دیدن کارخانه آبجوسازی از دید عالمین بزرگ تعبیر خواب آماده کرده ایم که در ادامه مشاهده می کنید.

تعبیر خواب آبجو خوردن

ابن سیرین می گوید : اگر شخصی در خواب ببینید که آبجو میخورد خوابش بیانگر این است که خدمتکاری موجب آسایش و رفاه او خواهد شد.

جابر مغربی می گوید : اگر شخصی در خواب آبجو بخورد مردی فرومایه و پست به او خدمت خواهد کرد و اگر شخصی ببینید در خواب آبجو شیرین میخورد از شخص فرومایه منفعت خواهد برد و اگر آبجو مزه اش ترش باشد از شخص فرومایه زیان خواهد دید.

آنلی بیتون می گوید : اگر شخصی در خواب ببینید که در کافه ای مشغول خوردن آبجو است علامت این است که یاس و ناامیدی آن شخص مهم و حقیقی است و اگر دیدید که دیگران هم در کافه مشغول خوردن آبجو هستند بیانگر این است که دشمنان شما با توطئه و دسیسه چینی آرزوهای شما را متاسفانه بر باد خواهند داد.

تعبیر خواب آبجو به روایت امام جعفر صادق (ع)

اگر شخصی در خواب آبجو بخورد تعبیر خوابش بر چهار وجه است :
 • منفعت
 • بوسه دادن
 • خدمت کردن
 • مردی فرومایه
تعبیر خواب آبتنی
تعبیر خواب آبتنی
اگر زنی در خواب ببیند که در آبی پاکیزه ولی کف آلود شنا می کند خوابش بیانگر ...

تعبیر خواب دیدن کارخانه آبجو به روایت آنلی بیتون

اگر شخصی خواب ببینید که در کارخانه آبجوسازی است خوابش بیانگر این است که به خاطر جرم و خلافی که ظاهراً انجام داده است مورد تعقیب قرار خواهد گرفت اما به زودی بی گناهی خود را اثبات خواهد کرد.

تعبیر خواب آبجو دادن به روایت ابن سیرین

اگر شخصی در خواب دید که به کسی آبجو داد خوابش بیانگر این است که آن شخص از مال خود به او خواهد داد.

تعبیر خواب » تعبیر دیدن خواب آبجو | تعبیر دیدن و خوردن و دادن آب جو به کسی در خواب
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

تعبیر خواب آبتنی

نویسنده :نگار امیری
تاریخ:چهارشنبه 29 آذر 1396-11:16 ق.ظ

تعبیر خواب آبتنی

امروز در بخش تعبیر خواب پارلین, تعبیر خواب آب تنی در آب زلال و آب گل آلود و همچنین آبتنی در هوای آزاد و آبشار به همراه آبتنی با لباس و دیدن آبتنی کودکان در خواب را از دید ۳ عالم بزرگ تعبیر خواب آماده کرده ایم که در ادامه مشاهده می کنید.

تعبیر خواب آبتنی به روایت آنلی بیتون

 • اگر در خواب در آب زلال آبتنی می کنید تعبیر خواب شما بیانگر وارد شدن شادی های بسیار ولی گذرا به زندگی شما خواهد بود.
 • اگر در خواب در آب گل آلود شنا می کنید خواب شما بیانگر این است که شما به زودی تجربه ای اندوه بار را تجربه خواهید کرد.
 • اگر در خواب ببینید که کودکان در آب زلال و پاک آب بتنی می کنند خواب شما بیانگر این است که افرادی مقتدر و قدرتمند از شما حمایت خواهد کرد.
 • اگر زنی در خواب ببیند که در آبی پاکیزه ولی کف آلود شنا می کند خوابش بیانگر این است که به زودی به بزرگتری آروزی قلبی خود خواهد رسید.

تعبیر خواب آبتنی به روایت یوسف نبی (ع )

 • اگر شما در خواب خود را در آب روشن دید خواب شما نشان تندرستی است.
 • اگر شما در خواب خود را در آب تیره دیدید بهتر است صدقه بدهید.

تعبیر خواب آبتنی به روایت اچ میلر

 • اگر شما در خواب دیدید که در هوای آزاد آبتنی می کنید خواب شما نشانگر این است که به زودی شما به موفقیت های بسیار خواهید رسید.
 • اگر در خواب دیدید که در یک آبشار مشغول آب تنی هستید خواب شما نشانگر این است که نقشه های شما به شکست منجر خواهد شد.
 • اگر در خواب دیدید که با لباس مشغول آب تنی هستید خواب شما نشانگر این است که به زودی با کسی مشاجره خواهید کرد.

تعبیر خواب » تعبیر خواب آبتنی | تعبیر دیدن آب تنی در آب زلال و آب گل آلود در خواب
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 


 • تعداد صفحات :2
 • 1  
 • 2  


Admin Logo
themebox Logo